Отварање школе у Станичењу

Отварање школе у Станичењу