Запослени

           ​Руководилац школе (директор):

    Наташа Бранковић 

        Помоћник директора:

 Тони Ристић
 


Секретар:  

Тања Панчић  


Стручни сарадници:

Душица Манић  - психолог
Светлана Стојановић - педагог

Јована Красић  - психолог

Рачуноводство:

Цветковић Душица - руководилац рачуноводства
Ђорђевић Сања - административно-финансијски сарадник


Библиотекар:
Голубовић Милованка  

                                      НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ


Станковић Натали
Голубовић Анита

Тошић Марија
Ђорђевић Лела
Јовановић Оливера
Јовановић Александра
Стојановић Снежана
Видановић Дивна
Костић Данијела
Ћирковић Светлана
Соколовић Маја
 Голубовић Бобан                                               
Митић Павлина
Алексић Снежана
Стојановић Сањица
Јордановић Данијела
Панајотовић Љубиша
Д
еспотовски Александар

Стојановић Горан
Вељковић Марија     НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ПО АКТИВИМА

       СРПСКИ ЈЕЗИК
Николић Јасмина
Марковић Зоран
Јовичић Драгана
Николић Мирољуб
Костић Александра

   
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Игњатовић Маја
Пауновић Ивана
Аранђеловић Нена
Стаменовић Бојана
Митић Марија


 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Ташков Анжела
Џунов Миодраг
Џунић Соња


   МАТЕМАТИКА
Тодоровић Светлана
Маринковић Славица
Ђуров Надица
Коцић Дејан
Миланов Саша

Зајић Марија

   
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Ђорђевић Богдан
Илић Јовица

   
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Рајковић Слађана
Николић Дејан
Костић Нинослав

   
ИСТОРИЈА
Ђорђевић Снежана
Стамболић Јовица
Мијалковић Тијана

 
 ГЕОГРАФИЈА
Видачић Весна
Јанковић Валентина
Костић Владица
Јеначковић Анђелка

   
ФИЗИКА
Игњатовић Горан
Николов Сузана  

   ХЕМИЈА

Илић Весна
Тошић Неница
Ненчић Валентина

 
БИОЛОГИЈА
Цветковић Драган
Пауновић Ђорђевић Марија
Денчић Ивана


ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Најдановић Драгиша
Андонов Станко

Сања Ристић

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Коцић Дејан
Јовановић Иван
Тошић Бобан

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Ненчић Синиша 
Тошић Милан
Цветковић Б. Драган
Пауновић Ива
Манчић МаркоВЕРСКА НАСТАВА  
Ранчић Душан
Младеновић Никола

                                            
      ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ      


Ранчић Небојша
Денчић Владица
Манојловић Виолета
Манић Весна
Јовановић Јагода
Ђорђевић Гордана
Науновић Горица
Савић Олгица
Савић Дејан
Ђукић Драгана
Стануловић Драган
Стануловић Душица
Антић Јасмина
Ћирић Дунавка
Тричковић Верица
Манић Драгана
Пешић Радован
Здравковић Бранислав
Ранчић Милена
Живковић Андрија
Денчић НадицаСЕРВИРКА

Петровић Јелена