Стручно усавршавање


Лични план стручног усавршавања
Радна биографија
Упитник за самопроцену
Лична развојна линија за период 2009 -2014
Годишњи план стручног усавршавања 
Извештај о стручном усавршавању
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у установи
Потврда
Пријава
Извештај са стручног усавршавања у установи


СЕПТЕМБАР
У установи:
Програм подршке школама за укључивање деце миграната у образовање
26.9.2017. Радионица: Европски дан језика, Марија Митић са ученицима другог, трећег и четвртог разреда.
 
Ван установе:
27.9.2017. Стручни скуп: Отворен метод координације хоризонталног учења међу државама, школама и наставницима, Наташа Бранковић, Зоран Марковић, Маја Игњатовић
30.9.2017. Семинар: Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу? каталошки број 495, К4, П4, 8 бодова, присуствовало је 30 полазника.
 
ОКТОБАР
У установи:
2.10.2017. Радионица: „Рециклирај и уради сам“, Ивана Денчић, Сања Ристић Марковић, пети и осми разред издвојеног одељења у Темској
3.10.2017. Радионица „Подржимо дојење“ у сарадњи са патронажном службом Дома здравља Пирот, Оливера Јовановић и ученици II 1
4.10.2017. Радионица „Мостови међу генерацијама – честитка од срца за баке и деке“, поводом Међународног дана старијих лица, Оливера Јовановић и ученици II 1
5.10.2017. Радионица: „EDL official T-shirt contest for 2018”, Маја Игњатовић и ученици седмог разреда издвојеног одељења у Станичењу
5.10.2017. Јавни час. Неговање генерацијских мостова кроз игру, песму и смех, поводом Дечје недеље, учитељи, ученици, родитељи и деке и баке
6.10.2017. . Радионица: „EDL official T-shirt contest for 2018”, Маја Игњатовић, Богдан Ђорђевић и Александра Јовановић са ученицима петог, шестог и седмог разреда
6.10.2017. Спортска радионица: „Игра као мост међу генерацијама“, Сањица Стојановић, Снежана Алексић са бакама и декама и ученицима
16.10. Радионица „Здраво се хранимо“ у сарадњи са Домом здравља Пирот поводом Светског дана здраве хране Оливера Јовановић и ученици II 1
18.10.2017. радионица : „Јесен“, Маја Соколовић са децом из удружења МНРЛ и ученицима IV 2
19.10.2017.Радионица „Сигуран свет за децу“ у оквиру пројекта Солидарност – Супер аутобус СОС Дечјег села Србије, Оливера Јовановић и ученици II 1
19.10.2017. Излагање на стручним састанцима са дискусијом и анализом:
            Анализа завршног испита по обради података од стране ЗУОВ-а 2016/2017. године – српски језик и комбиновани тест, Зоран Марковић
            Анализа завршног испита по обради података од стране ЗУОВ-а 2016/2017. године – математика, Светлана Тодоровић
Анализа иницијалног теста из српског језика 2017/2018. године – пети разред, Јасмина Николић
Анализа иницијалног теста из српског језика 2017/2018. године – седми разред, Зоран Марковић
Анализа иницијалног теста из математике 2017/2018. године – пети разред, Светлана Тодоровић
Анализа иницијалног теста из математике – седми разред 2017/2018. године, Саша Миланов
Извештај са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом
Предавање „Безбедност деце на интернету“, Наташа Бранковић
Стручни скуп „Отворени метод координације“ – Београд, Наташа Бранковић
23.10.2017. Угледни час: Примена интерактивних листова, листа, чек листа за самопроцену и напредовање на примеру методске јединице: Језичка култура: Портрет у петом разреду, Драгана Јовичић, угледном часу присуствовало 16 колега
 
Ван установе:
21.10.2017. Семинар: Пројектни модел наставе, каталошки број 444, К2, П1, 8 бодова, присуствовало 30 полазника