О нама

      Основна школа "Душан Радовић" у Пироту остварује своју мисију унапређивањем квалитета наставе, подстицањем развоја ученикa и професионализма наставника, негујући партнерски однос међу свим учесницима образовног процеса и развијањем свести о правима и одговорностима.
     Налази се уз десну обалу Нишаве у индустријској четврти града. Почела је са радом 1964. године. Десет година касније (1974.) извршена је доградња матичне школе и уведено је централно грејање.
     Године 1980.  извршено је интегрисање Основне школе "25. мај" из Црноклишта, Станичења, Враништа, Црвенчева и Осмакове.
     Године 1991. дошло је до припајања Основне школе "Учитељ Стојан" из села Темска градској школи, због смањеног броја ученика у Темској.     Припајањем, матична школа је добила насеља: Црноклиште, Темску, Сопот, Ореовицу, Топли До, Рагодеш, Церову, Базовик, Рудиње, Орљу, Засковци и Мирковци.
               Данас Основна школа "Душан Радовић" има 41 одељењe са 658 ученика. У матичној школи су 25 одељења са 589 ученика  и 16 одељења ван матичне школе са 69 ученикa. Огроман је простор који покрива школа са којег се деца укључују у основно васпитање и образовање.
             Обухват деце основним образовањем и васпитањем је 100% на подручју које држи наша школа. У досадашњем раду школа је показивала веома добре резултате у васпитној и образовној мисији коју обавља.
             Сваке године школа веома успешно организује такмичења на разним нивоима, из разних предмета и области одређене од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
              Међу приоритетним задацима у школској 2014/2015. години јесте посвећеност инклузивном образовању и едукацији наставника и стручних сарадника у циљу унапређења наставе и учења. Такође, унапређивање комуникације и међусобне сарадње у школи међу актерима наставног процеса с циљем подизања степена толеранције.

            У нашој школи се примењује савремена настава, а приоритет нам је подстицање позитивних људских вредности. Трудимо се да нашим ученицима пружимо квалитетна знања, која ће успешно користити да би постизали боље резултате на завршном испиту и такмичењима, као и  у даљем животу. Циљ нам је да развијемо креативност код ученика кроз ваннаставне активности, а да се кроз изборне предмете негује љубав према традицији, православљу,  обичајима, поштењу, љубави....Увек истичемо важност перманентног учења, како за ученике, тако и за све запослене. Указујемо на неопходност сталног стручног усавршавања, на важност културе понашања и уважавања личности. Мисија наше школе је да пружа адекватно образовање свим ученицима, да подстиче развој како даровитих, тако и ученицима са посебним потребама. Трудимо се да наставу не базирамо само на теорији, већ да стечена знања буду примењена у пракси. Такође је наш replicas de omega циљ, подстицање личног и колективног развоја свих запослених у школи и успостављање и неговање међусобног уважавања и добрих међуљудских односа.
        У будућности, желимо да постигнемо још бољу материјално- техничку опремљеност, у складу са технолошким напретком и потребама друштва, да имамо квалитетнију и занимљивију наставу, са акцентом на практичним знањима. Волели би да будемо школа у коју деца радо долазе, јер је настава савремена , ефикасна, инклузивна, прилагођена потребама и интересовањима ученика, наставника, родитеља и локалне заједнице. Желимо да будемо школа у којој ће наставници савременом наставом привући ученике и задржати им пажњу, и где ће ученици и наставници активно развијати своје потенцијале, тежећи свом максимуму.