Чланови Школског одбора

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ ‘’ДУШАН РАДОВИЋ’’
 
1 Зоран Марковић председник
2 Владислав Алексов заменик председника
3 Мирољуб Николић члан
4 Горан Игњатовић члан
5 Нада Јовановић члан
6 Биљана Тодоровић члан
7 Зоран Панић члан
8 Снежана Јовановић члан
9 Славиша Николић члан
 
ПРЕДСТАВНИК  ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
1 Јована Игњатовић VII/2 председник